Τι συμβαίνει στο σώμα όταν καταναλώνουμε αλκοόλ;

Με ποιους τρόπους το αλκοόλ επηρεάζει το σώμα; 1. Προβλήματα μνήμης Το αλκοόλ φτάνει στον εγκέφαλο 30 δευτερόλεπτα μετά την πρώτη γουλιά, επηρεάζοντας τους νευροδιαβιβαστές και τους διαδρόμους που χρησιμοποιούν …