Αλλεργική αγγειίτιδα

Τι πυροδοτεί την αλλεργική αγγειίτιδα; Η αγγειίτιδα υπερευαισθησίας, ή αλλεργική αγγειίτιδα, πυροδοτείται συχνά από αντίδραση σε κάποιο φάρμακο. Κοινά φάρμακα που σχετίζονται με την αγγειίτιδα υπερευαισθησίας περιλαμβάνουν: Συγκεκριμένα αντιβιοτικά, όπως …