Στραβισμός

Τι είναι ο στραβισμός; Ο στραβισμός είναι μία πάθηση κατά την οποία οι άξονες των ματιών δεν είναι παράλληλοι. Αν έχετε στραβισμό, τα μάτια σας κοιτάζουν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και …