Ποιες ιατρικές παθήσεις προκαλούν μυϊκή εξάντληση;

Η μυϊκή εξάντληση είναι η απώλεια μυϊκής μάζας λόγω της αποδυνάμωσης και συρρίκνωσης των μυών. Υπάρχουν διάφορες πιθανές αιτίες της μυϊκής εξάντλησης, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ιατρικών καταστάσεων, όπως η πλάγια αμυοτροφική …