Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αμφισεξουαλικότητας και πανσεξουαλικότητας;

Η αμφιφυλοφιλία/αμφισεξουαλικότητα και η πανσεξουαλικότητα είναι όροι που οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να περιγράψουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Γενικά, η αμφιφυλοφιλία αναφέρεται σε μια έλξη για περισσότερα από ένα …