Τα έμβρυα «βλέπουν» περισσότερα από όσα πιστεύαμε έως τώρα

Τα φωτοευαίσθητα κύτταρα στον αμφιβληστροειδή του εμβρύου, πριν ακόμη αυτό μπορέσει να διακρίνει εικόνες, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη των οφθαλμών και του εγκεφάλου, από αυτόν που πίστευε …