Εξέταση αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH)

Τι είναι η εξέταση αντιμυλλέριου ορμόνης; Αυτή η εξέταση μετρά τα επίπεδα της αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH) στο αίμα. Η αντιμυλλέριος ορμόνη παράγεται στους αναπαραγωγικούς ιστούς τόσο των ανδρών όσο και …