Χρόνια αναιμία

Τι είναι η αναιμία; Αν έχετε αναιμία, έχετε χαμηλότερο από το φυσιολογικό αριθμό αιμοσφαιρίων ή η ποσότητα της αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα είναι μειωμένη κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Εξαιτίας αυτού, …