Αναιμία από έλλειψη σιδήρου λόγω βαριών εμμηνορροϊκών περιόδων: Τι είναι και πώς θεραπεύεται;

Η σιδηροπενική αναιμία από βαριές εμμηνορροϊκές περιόδους είναι πολύ συχνή. Σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία, είναι η πιο συχνή αιτία σιδηροπενικής αναιμίας. Η βαριά εμμηνορροϊκή αιμορραγία εκτιμάται ότι επηρεάζει έως …