Γενική εξέταση ούρων

Τι είναι η γενική εξέταση ούρων; Γενική εξέταση ούρων είναι μία εργαστηριακή εξέταση που βοηθάει το γιατρό να ανιχνεύσει προβλήματα τα οποία εμφανίζονται στα ούρα. Πολλές ασθένειες και διαταραχές επηρεάζουν …