Φωκομέλεια: Ένα σπάνιο ελάττωμα

Η φωκομέλεια είναι μια γενετική ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από κοντά άνω ή/και κάτω άκρα. Όταν επηρεάζονται και τα τέσσερα άκρα, είναι γνωστή ως τετρα-φωκομελία. Τα προσβεβλημένα άκρα φαίνονται να είναι …