Επιλογή και χρήση περιπατητών στη φυσικοθεραπεία

Περιστασιακά, μετά από ασθένεια, τραυματισμό ή χειρουργική επέμβαση, μπορεί να έχετε δυσκολία να περπατήσετε ή να μετακινηθείτε. Η αδυναμία, η δυσκολία ισορροπίας ή οι χειρουργικοί περιορισμοί στην επιβάρυνση με βάρος …