Μάθηση μέσω παιχνιδιού: Γιατί να επιλέξετε το καθοδηγούμενο παιχνίδι;

Το παιχνίδι είναι εξαιρετικά σημαντικό και τα διάφορα είδη παιχνιδιού έχουν σημασία με διαφορετικούς τρόπους. Οι περισσότερες έρευνες σχετικά με το παιχνίδι, ιστορικά, έχουν επικεντρωθεί στο ελεύθερο παιχνίδι. Όπως υποδηλώνει …