Νέες γέφυρες επικοινωνίας για άτομα με αναρθρία

Τι είναι η αναρθρία; Σοβαρά εγκεφαλικά επεισόδια αλλά και νευροεκφυλιστικές ασθένειες δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών σε μεγάλο βαθμό. Η αναρθρία, δηλαδή η πλήρης αδυναμία άρθρωσης ή φώνησης, είναι …