Εξετάσεις μυελού των οστών

Τι είναι οι εξετάσεις μυελού των οστών; Ο μυελός των οστών είναι ένας μαλακός, σπογγώδης ιστός πού εντοπίζεται στο εσωτερικό των περισσότερων οστών. Ο μυελός των οστών παράγει τους διαφορετικούς …