Τεχνολογικό στρες: Όταν η τεχνολογία δυσκολεύει τη ζωή μας

Η τεχνολογία έχει πλέον κατακλύσει τη ζωή μας. Στον εργασιακό χώρο, στο σπίτι, στις κοινωνικές και διαπροσωπικές μας σχέσεις, η τεχνολογία βρίσκει εφαρμογή και συνήθως διευκολύνει την επικοινωνία και οποιαδήποτε …