Αναστολείς μονοαμινοξειδάσης

Τι είναι οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης; (με λίγα λόγια…) Οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (αναστολείς της ΜΑΟ, ως συντομογραφία) είναι μία κατηγορία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Εισήχθησαν στην αγορά στην δεκαετία του 1950 …