Ουρολογικές παθήσεις

Τι είναι οι ουρολογικές παθήσεις; Ο όρος «ουρολογικές παθήσεις» περιγράφει μία πληθώρα παθήσεων που σχετίζονται με το φιλτράρισμα και την απομάκρυνση των ούρων από το σώμα. Οι εν λόγω ασθένειες …