αναιμία από έλλειψη φολικού οξέος

Αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος

Τι είναι η αναιμία από ανεπάρκεια φυλλικού οξέος; Τα πολύ μειωμένα επίπεδα φολικού οξέος (βιταμίνης Β9) στο αίμα προκαλούν αναιμία. Το φολικό είναι απαραίτητο για την παραγωγή νέων ερυθροκυττάρων. Το …

μεγαλοβλαστική αναιμία

Μεγαλοβλαστική αναιμία

Τι είναι η μεγαλοβλαστική αναιμία; Η μεγαλοβλαστική αναιμία είναι ένας τύπος αναιμίας, μιας διαταραχής του αίματος στην οποία ο αριθμός των ερυθροκυττάρων είναι χαμηλότερος από τον φυσιολογικό. Τα ερυθροκύτταρα ή …