Βρογχόσπασμος

Τι είναι ο βρογχόσπασμος; Ο βρογχόσπασμος είναι η στένωση στους μύες των αεραγωγών (βρόγχων) των πνευμόνων. Όταν οι μύες αυτοί σφίγγουν, οι αεραγωγοί στενεύουν. Οι στενοί αεραγωγοί δεν επιτρέπουν την …