Εξετάσεις καρκινικών δεικτών

Τι είναι οι εξετάσεις καρκινικών δεικτών; Πρόκειται για εξετάσεις που ανιχνεύουν καρκινικούς δείκτες στο αίμα, τα ούρα ή άλλους ιστούς. Οι καρκινικοί δείκτες είναι ουσίες που παράγονται από τα καρκινικά …