Εξέταση χάσματος ανιόντων

Τι είναι η εξέταση χάσματος ανιόντων; Η εξέταση χάσματος ανιόντων είναι ένας τρόπος ελέγχου των επιπέδων οξέων στο αίμα. Αυτή η εξέταση στηρίζεται στα αποτελέσματα μιας άλλης εξέτασης που ονομάζεται …