Τι μπορεί να προκαλεί ένα εξόγκωμα στη γλώσσα;

Όλοι οι σιελογόνοι αδένες βρίσκονται γύρω από το στόμα. Παράγουν σάλιο και μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα όταν φλεγμαίνουν, μολύνονται ή μπλοκάρονται. Πότε ένα εξόγκωμα στην γλώσσα μπορεί να υποδηλώνει καρκίνο …