Άτυπος παρκινσονισμός ή Παρκινσονικό σύνδρομο

Η νόσος του Parkinson είναι μια νευροεκφυλιστική ασθένεια, που επηρεάζει τον έλεγχο και το συντονισμό των κινήσεων του ατόμου και οφείλεται στην καταστροφή των κυττάρων του εγκεφάλου, σε μια περιοχή …