Κρυψορχία

Τι είναι η κρυψορχία; Οι όρχεις είναι τα αρσενικά αναπαραγωγικά όργανα που είναι υπεύθυνα για την παραγωγή του σπέρματος και των ορμονών του φύλου. Τυπικά, σχηματίζονται στην κοιλιακή χώρα ενός …