Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (IFE)

Τι είναι η ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού; H ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (IFE) μετρά συγκεκριμένες πρωτεΐνες στο αίμα. Οι πρωτεΐνες διαδραματίζουν σημαντικούς ρόλους, όπως παροχή ενέργειας στο σώμα, αποκατάσταση των μυών και …