Επιβράβευση παιδιών: 9 δωρεάν ή χαμηλού κόστους ιδέες επιβράβευσης

Τα συστήματα επιβράβευσης μπορούν να αποτελέσουν έναν από τους καλύτερους τρόπους για να βελτιώσετε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα επιβράβευσης θα λειτουργήσει γρήγορα. Πολλοί γονείς υποθέτουν …

© poenya200 | Dreamstime Stock Photos

Τα βασικά λάθη που κάνουμε προσπαθώντας να πετύχουμε τους στόχους μας

Γιατί ορισμένοι θέτουν μη ρεαλιστικούς στόχους και τι ρόλο παίζει η επιβράβευση στη δημιουργία μεγαλύτερου κινήτρου; Νέα στοιχεία σχετικά με το γιατί πολλοί κάνουν μη ρεαλιστικά σχέδια τα οποία είναι …