Υψηλή αρτηριακή πίεση που δεν πέφτει; Εξετάστε τις παρακάτω πιθανότητες

Γιατί η αρτηριακή μου πίεση δεν πέφτει; Τηρείτε ευλαβικά τις οδηγίες του γιατρού σας, λαμβάνετε όλα τα φάρμακα που σας έχουν συνταγογραφηθεί, προσπαθείτε να διατηρείσετε μια υγιεινή διατροφή και παρόλα …

Η νεφρική απονεύρωση είναι αποτελεσματική και ακίνδυνη για την θεραπεία της ανθεκτικής υπέρτασης;

Τι είναι ανθεκτική υπέρταση; Ανθεκτική υπέρταση (RH) ορίζεται ως η αρτηριακή πίεση που ξεπερνά το όριο που ορίζουν οι κατευθυντήριες γραμμές ως φυσιολογικό, παρά την ταυτόχρονη χρήση τουλάχιστον τριών αντιυπερτασικών …