Εξέταση αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων (AMA)

Τι είναι η εξέταση αντιμιτοχονδριακών αντισωμάτων; Τα μιτοχόνδρια είναι οργανίδια που παράγουν την απαραίτητη ενέργεια για τα κύτταρα. Ο ρόλος αυτός στη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού είναι κρίσιμος. Τα αντιμιτοχονδριακά …