Εξέταση αντισωμάτων κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου (Αντι-CCP)

Τι είναι η εξέταση αντι-CCP; Η εξέταση αυτή αναζητά την παρουσία αντισωμάτων έναντι του κυκλικού κιτρουλλιωμένου πεπτιδίου στο αίμα. Αυτά τα αντι-CCP αντισώματα ονομάζονται αυτοαντισώματα. Τα αντισώματα και τα αυτοαντισώματα …