Αγγειοπλαστική: Τα αντιπηκτικά είναι απαραίτητα μετά την επέμβαση;

Οι άνθρωποι που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τοποθέτηση μεταλλικού stent για την απόφραξη μιας καρδιακής αρτηρίας, μπορούν να σταματήσουν να παίρνουν αραιωτικά αίματος σε μικρότερο χρονικό διάστημα από …

Αντιπηκτικά φάρμακα: Τα σταματάω πριν από μια μικρή χειρουργική επέμβαση;

Μπορεί να μην χρειάζεται να διακόψετε τη λήψη αντιαιμοπεταλιακών (αντιπηκτικών) φαρμάκων, όπως η ασπιρίνη, πριν από μια μικρή χειρουργική επέμβαση. Μιλήστε με τον παθολόγο σας, τον χειρουργό σας ή άλλον …

Αντιπηκτικά αίματος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη λήψη τους

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την λήψη αντιπηκτικών; 1. Προσέξτε τους τραυματισμούς Τα αραιωτικά αίματος είναι πολύ αποτελεσματικά στην αποφυγή των θρόμβων του αίματος, οπότε προστατεύουν από την καρδιακή προσβολή …