Πώς το υψηλό σάκχαρο στο αίμα επηρεάζει το επίπεδο χοληστερόλης σας;

Τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στην κυκλοφορία του αίματος συνδέονται με πλήθος επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένων των ανωμαλιών της χοληστερόλης. Ο συνδετικός παράγοντας: η αντίσταση στην ινσουλίνη – όταν τα κύτταρα δεν …