Αλκοολισμός: Αποτελεί τον νούμερο ένα εθισμό σε κάποιες χώρες

Καθώς όλο και περισσότερα είδη ναρκωτικών γίνονται γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα, υπάρχει μια τάση υποτίμησης του εθισμού στο αλκοόλ. Πολλές φορές παραβλέπεται τόσο ο κίνδυνος του εθισμού όσο και οι …

Κατάχρηση ουσιών

Τι προκαλεί την κατάχρηση ουσιών; Η κατάχρηση ουσιών συμβαίνει όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή χρησιμοποιείτε άλλες νόμιμες ή παράνομες ουσίες στο βαθμό που παρεμποδίζουν τη …

Εθισμός και εξάρτηση από ουσίες: Πιο επιρρεπείς οι γυναίκες

Εθισμός, εξάρτηση ή κατάχρηση; Εθισμός. Περιλαμβάνει την επιθυμία για μια συγκεκριμένη ουσία, την αδυναμία ελέγχου της χρήσης της και τη συνεχιζόμενη χρήση παρά τις αρνητικές συνέπειες. Εξάρτηση: Τα άτομα που …