Κοινή πέμφιγα

Τι είναι η κοινή πέμφιγα; Η κοινή πέμφιγα είναι μία σπάνια αυτοάνοση νόσος που προκαλεί επώδυνο φυσαλιδώδες εξάνθημα στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Αν έχετε μία αυτοάνοση νόσο, το ανοσοποιητικό …