Καρυότυπος

Τι είναι ο καρυότυπος; Ο καρυότυπος είναι μία εξέταση που ελέγχει το αριθμό, το σχήμα και το μέγεθος των χρωμοσωμάτων. Τα χρωμοσώματα είναι οι οργανωμένες δομές του γενετικού υλικού, που …