Αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας

Τι είναι η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας; Τα άτομα με αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας έχουν ένα μακροχρόνιο πρότυπο υπερβολικής ντροπαλότητας. Αισθάνονται ανεπαρκείς και είναι υπερευαίσθητοι στην απόρριψη. Η αποφευκτική διαταραχή προσωπικότητας μπορεί …