Σιαλολιθίαση (Πέτρες στους σιελογόνους αδένες)

Τι είναι η σιαλολιθίαση; Η σιαλολιθίαση περιγράφει τις μάζες κρυσταλλωμένων μεταλλικών στοιχείων που σχηματίζονται στους αγωγούς μέσα από τους οποίους περνά το σάλιο αφότου παραχθεί στους σιελογόνους αδένες. Οι λίθοι …