Ποια είναι τα οφέλη της φυσικοθεραπείας για τα παιδιά

Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα και οι τραυματισμοί και οι ασθένειες είναι μερικές φορές αναπόφευκτες. Άλλα παιδιά μπορεί να έχουν ή να αναπτύξουν παθήσεις που απαιτούν μακροχρόνια θεραπεία. Η φυσικοθεραπεία μπορεί …