Έλκος στον κερατοειδή χιτώνα

Τι είναι το έλκος του κερατοειδούς χιτώνα; Στο πρόσθιο τμήμα του οφθαλμού υπάρχει ένα καθαρό στρώμα ιστού που ονομάζεται κερατοειδής χιτώνας. Ο κερατοειδής είναι σαν ένα «παράθυρο» που αφήνει το …