Κοιλιακό απόστημα

Τι είναι το κοιλιακό απόστημα; Ένα απόστημα είναι ένας σάκος ιστού που έχει υποστεί φλεγμονή γεμάτος με πύον. Τα αποστήματα μπορούν να δημιουργηθούν οπουδήποτε στο σώμα, τόσο στο εσωτερικό όσο …