Η προπόνηση δύναμης μειώνει τον κίνδυνο πτώσεων σε ηλικιωμένους;

Η προπόνηση δύναμης σε ηλικιωμένους έχει αποδειχθεί σε πολλές μεμονωμένες δοκιμές ότι είναι αποτελεσματική στη μείωση των πτώσεων, αλλά τι μας λέει μια συστηματική ανασκόπηση; Οι πτώσεις αποτελούν τη δεύτερη …