Σύνδρομο Dandy- Walker

Τι είναι το Σύνδρομο Dandy-Walker; To Σύνδρομο Dandy-Walker (ή εναλλακτικά, Σύνδρομο Ντάντι-Γουώκερ, Δυσμορφία Dandy- Walker, Κύστη Dandy- Walker, Δυσπλασία Dandy-Walker, Εσωτερική υδροκεφαλία τύπου Dandy- Walker ή Μη επικοινωνούσα υδροκεφαλία τύπου …

Μπορούν τα φάρμακα να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ισορροπία;

Μπορούν τα φάρμακα να προκαλέσουν αστάθεια; Τα φάρμακα μπορεί να σώζουν ζωές σε ορισμένες περιπτώσεις και να φροντίζουν για την καλή λειτουργία των ανθρώπινου οργανισμού, όπως το να κρατούν σε …