Κινητά τηλέφωνα: Ποια προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν στην υγεία;

Τα κινητά τηλέφωνα πλέον είναι αναπόσπαστο κομμάτι του τρόπου ζωής για πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως. Αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, ενώ τα σύγχρονου τύπου κινητά- τα λεγόμενα smartphones-παρέχουν …

Αιμορραγία

Τι είναι η αιμορραγία; Η αιμορραγία είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την απώλεια αίματος. Μπορεί να αναφέρεται σε απώλεια αίματος εντός του σώματος (εσωτερική αιμορραγία) ή εκτός …