Αρχικά στάδια της άνοιας: Η κοινωνικοποίηση βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία

Είναι γνωστό ότι η μοναχικότητα και η κοινωνική απομόνωση τροφοδοτούν τη γνωστική εξασθένηση και προαγγέλουν την εκδήλωση άνοιας, ενώ αντιθέτως η κοινωνικοποίηση εμποδίζει την εμφάνισή της. Επίσης, έρευνες δείχνουν ότι …

Φυσικοθεραπεία: Πόσο λειτουργικός είστε; Θα το δείξουν οι ειδικές δοκιμασίες μέτρησης!

Τα εργαλεία μέτρησης των αποτελεσμάτων είναι συγκεκριμένες εξετάσεις και μετρήσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο φυσικοθεραπευτής σας για να ποσοτικοποιήσει τη συνολική σας λειτουργικότητα. Αυτά τα εργαλεία είναι σημαντικά, καθώς …