Ογκολυτικοί ιοί: Oι σύμμαχοι μας ενάντια στον καρκίνο!

Ο καρκίνος είναι μια πολυπαραγοντική νόσος που μπορεί να οφείλεται σε μεταλλάξεις στην αλληλουχία του DNA, απενεργοποίηση ογκοτασταλτικών γονιδίων, ενεργόποιηση ογκογονιδίων αλλά και αναποτελεσματικούς επιδιορθωτικούς μηχανισμούς στο κύτταρο. Για κάθε …