Ραγοειδίτιδα

Τι είναι η ραγοειδίτιδα; Η ραγοειδίτιδα είναι το οίδημα στο μέσο στρώμα ιστού του οφθαλμού που ονομάζεται ραγοειδής χιτώνας. Μπορεί να εκδηλωθεί τόσο από μολυσματικές όσο και από μη μολυσματικές …