Εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης (ALP)

Τι είναι η εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης; Η εξέταση αλκαλικής φωσφατάσης μετρά την ποσότητα του ενζύμου αλκαλική φωσφατάση στο αίμα. Απαιτεί ένα απλό δείγμα αίματος και συχνά αποτελεί μέρος των τυπικών …