Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση

Τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση; Ενδοκρανιακή πίεση, είναι η πίεση που ασκείται στον εγκέφαλο, και ενδέχεται να αυξηθεί εάν υπάρξει μεγάλη ποσότητα υγρού γύρω από αυτόν. Το …

Υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης

Τι είναι ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης; Ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης, αποτελεί μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί άνοια και χαρακτηρίζεται από ανωμαλίες στη βάδιση και αδυναμία ελέγχου της ουροδόχου κύστης. Η …