Εξέταση σερουλοπλασμίνης ορού (Cp)

Τι είναι η σερουλοπλασμίνη; Η σερουλοπλασμίνη είναι μία γλυκοπρωτεΐνη που παράγεται στο ήπαρ. Είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους του χαλκού στο αίμα. Ο χαλκός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο …