Εξέταση αζώτου ουρίας αίματος (BUN)

Τι είναι η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος; Η εξέταση αζώτου ουρίας αίματος (BUN) χρησιμοποιείται για να καθοριστεί πόσο καλά λειτουργούν οι νεφροί, μετρώντας την ποσότητα του αζώτου ουρίας στην αιματική …